trainingen

Trainingen van Lexidus 


… helpen organisaties om correct en winnend in te schrijven op aanbestedingen. 

De praktische uitvoering van een aanbesteding is daarbij het uitgangspunt.
Aanmelden kan met een e-mail.

Training aanbestedingen

Wat staat daar nou?


Heb je in je werk te maken met aanbestedingen, maar gaat het je duizelen bij alle documenten en het verloop van het proces (om nog maar niet te spreken over alle verschillende aanbestedingsplatformen), dan is de training ‘Een aanbesteding: wat staat daar nou?’ iets voor jou. Op een praktische en eenvoudige wijze (niet juridisch) neemt Alexandra je mee in het aanbestedingsproces, de platformen en alle formulieren.  Onderwerpen zijn onder andere uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, rechtsgeldige ondertekening, beroep op derde en het programma van eisen. 


Het doel van de training is dat je leert hoe jouw eigen organisatie kan inschrijven op een aanbesteding, welke informatie je nodig hebt om dit op een juiste wijze te doen en wat je in het voortraject of door het stellen van vragen kan doen om ervoor te zorgen dat je de aanbesteding op correcte wijze indient. Het resultaat van de training is: 

  • Begrip van het aanbestedingsproces;
  • Je kan beoordelen of jouw organisatie kan voldoen aan de eisen om deel te nemen aan een aanbesteding; 
  • Aanbestedingsdocumenten juist en rechtsgeldig invullen; 
  • Je leert hoe je vragen kan stellen als je organisatie niet voldoet bij de publicatie, maar je toch graag deel wilt nemen aan de aanbesteding; 
  • Kennis om een goede gesprekspartner voor aanbestedende diensten te zijn.  


De training start om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) en is ongeveer om 16.00 uur afgelopen. 

Locatie: Hilversum (details volgen). 

Datum: 10 maart 2022 

Prijs: € 375,00 exclusief btw, inclusief lunch en een afsluitende borrel. 

Maximaal 12 personen, zodat er voldoende ruimte is om organisatie specifieke vragen te behandelen. Trainingen van Lexidus 


… helpen organisaties om correct en winnend in te schrijven op aanbestedingen. 

De praktische uitvoering van een aanbesteding is daarbij het uitgangspunt.
Aanmelden kan met een e-mail.

Schrijftraining

Antwoord geven op de vraag


In twee A4 acht vragen concreet en SMART beantwoorden, dit is niet ongewoon bij een aanbesteding en vraagt om een specifieke vorm van schrijven. Hierbij is het van groot belang dat je antwoord geeft op de vraag. In de training ‘Antwoord geven op de vraag’ geeft Alexandra je handvatten om een goede kwalitatieve tekst op te stellen voor een aanbesteding. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Beoordelingsmethodiek: hoe weet ik goed waar mijn tekst op beoordeeld wordt? 
  • Vraaganalyse: is de vraag die de aanbestedende dienst stelt duidelijk?
  • Opbouw van een tekst; 
  • Concreet en SMART; 
  • Actief en prettig schrijven. 


Het doel van de training is dat je leert hoe je een tekst logisch opbouwt binnen het door de aanbestedende dienst gestelde kader. Alexandra geeft praktisch tips in hoe om te gaan met de soms onlogisch opgebouwde vraagstelling en hoe je ‘tekstuitdagingen’ kan oplossen. Het resultaat is een prettig leesbare en concrete tekst die antwoord geeft op de vraag. 


De training start om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) en is ongeveer om 16.00 uur afgelopen. 

Locatie: Hilversum (details volgen). 

Datum: 24 maart 2022 

Prijs: € 475,00 exclusief btw, inclusief lunch en een afsluitende borrel. 

Maximaal 10 personen, zodat er voldoende ruimte is om eigen teksten en vragen te behandelen.